dimecres, 24 d’octubre del 2012

No a les retallades en educació


El cap de setmana passat, durant la Festa de les Entitats de Balsareny, des de l’AMPA ens vam posicionar clarament en contra de les retallades en educació.

A continuació us transcrivim el manifest en defensa d’un ensenyament públic de qualitat emès pel col·lectiu “El Bages es mou”, al que s’ha adherit gent de bona part de les escoles públiques de la nostra comarca.

Això és el que simbolitza la samarreta groga, que probablement heu vist que vesteixen molts dels nostres mestres.


MANIFEST DE “EL BAGES ES MOU” PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT

Com a ASSEMBLEA GROGA volem manifestar que:

Tenim la convicció que l’educació és un dels pilars fonamentals per superar l’actual situació de crisi econòmica i social, i que l’Ensenyament Públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i de la societat en general. En aquest sentit, entenem que qualsevol política que vagi en detriment dels serveis públics provoca que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. Per altra banda, també hem sigut testimonis de com els diferents Departaments han desatès l’Educació Pública i han pres decisions sense buscar l’acord ni fer cap cas de l’opinió dels diferents sectors de la Comunitat Educativa. Hem vist com han retallat sistemàticament recursos que s’han derivat cap a centres i empreses privades, tot portant l’Ensenyament Pública una greu situació econòmica que està afectant directament la qualitat d’un servei fonamental. Per tot això, volem fer palesa la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar en la defensa, la millora i l’enfortiment de l'Escola Pública, de fomentar la participació de tota la Comunitat Educativa en la seva gestió i d’instar a l’administració educativa que escolti l’opinió d’aquesta comunitat i hi treballi conjuntament pel bé comú de l’Ensenyament Públic.

Per tal de fer possible un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT, equitatiu i democràtic exigim al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament que:

1.    Aturi totes les retallades (de recursos econòmics, d’infraestructures, de personal docent i no docent…) anunciades i efectuades.

2.    Augmenti la inversió en educació pública des del 3,4% actual fins al 6% del PIB, com a punt de partida, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives reals dels entorns en què aquests es trobin.

3.    Fomenti la participació de la Comunitat Educativa i de les administracions locals, i hi arribi a acords, abans de prendre i desplegar qualsevol mesura.

4.    Aturi i elimini l’entrada de la gestió privada tant a l’Ensenyament Públic com als serveis complementaris i de reforç.

5.    Garanteixi una ràtio docents/alumnes adequada per evitar la massificació a les aules i fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat.

6.    Asseguri una educació inclusiva i no segregadora amb els recursos necessaris.

7.    Doti els centres públics amb els recursos d’espais i infraestructures imprescindibles per tal de poder desenvolupar una tasca educativa de qualitat, i aprovi les partides pressupostàries necessàries perquè aquests centres recuperin el poder adquisitiu i facin front amb garanties a les seves despeses de funcionament.

8.    Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l’etapa educativa de l’educació infantil de primer cicle (de 0 a 3 anys), i garanteixi els recursos compromesos amb els municipis.

9.    Ampliï l’oferta pública de la Formació Professional, els Programes de qualificació Professional Inicial, la Formació de Persones Adultes i el Batxillerat.

10.    Defensi  l’ Universitat Pública gratuïta i de qualitat, i hi garanteixi l’accés a tota la societat, independentment de qualsevol condicionant socioeconòmic, i impulsi una reflexió real i veritablement participativa sobre la seva organització i els seus objectius.

11.    Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres públics educatius. El desig de treballar per una Educació Pública i de Qualitat a Catalunya fa que ens adrecem a tota la Comunitat Educativa i a la resta de la societat civil del nostre país perquè s’impliquin en la defensa d’un nou model d’Ensenyament Públic.
Per un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT
Manresa, 15 de febrer de 2012