divendres, 26 d’octubre del 2012


MANIFESTACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Dissabte, 27 d’octubre de 2012 
PER LA DIGNITAT I LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 
L’ensenyament públic de Catalunya està patint els efectes 
d’una política de retallades socials molt notable que posa 
en serioses dificultats el seu caràcter de servei públic.  
Aquestes retallades, que estan afectant  molt 
negativament la qualitat dels centres públics i les
condicions del seu professorat, repercuteixen sobre els 
sectors més vulnerables socialment i econòmicament  de 
la nostra societat. 
Aquest curs, a més de perdre, com a mínim, 1 mestre els 
centres de primària d'una línia, 1 i mig els de dues línies i 
dos els de 3 línies; com també 1 professor/a i mig  per 
cada 10 grups a secundària, s’ha augmentat el nombre 
d’infants i joves per aula i les hores lectives del
professorat. Per si no fos prou, la modificació imposada 
dels criteris de les substitucions ha empitjorat encara més 
les condicions en què es treballa als centres i ha  deixat 
uns 2.000 docents a l’atur. 
Amb l’excusa de la crisi, el Sr. Wert ha canviat les normes 
del joc i ha decretat que les persones substitutes  del 
professorat no arribarien als centres fins passats 10 dies 
lectius (gairebé 15 dies, en realitat), el que hi altera 
significativament l’activitat planificada i hi dificulta donar 
una atenció adequada a l’alumnat, en provocar que la 
resta de professorat deixi de fer les activitats previstes 
(reforç, desdoblaments, reunions, etc.) per cobrir aquestes 
substitucions.  
 A més, per si no n’hi havia prou que la Sra. Rigau fos tan 
obedient a l’hora d’aplicar aquestes mesures que venien 
de Madrid, ara se n’ha tret de la màniga una de nova, que 
obliga mestres i professors/es a treballar en unes 
condicions totalment indignes i que repercuteixen molt 
negativament en el dia a dia als centres. Així, en lloc de 
fer un contracte als substituts/tes per les mateixes hores i 
el mateix salari que el professor/a a qui substitueixen, se’ls 
fa un contracte per un 15 % menys d’hores i un 15% 
menys de salari. Un fet que implica que persones amb la 
mateixa feina i mateixa titulació estiguin cobrant quantitats 
molt diferents i  que el professorat substitut no pugui 
assumir totes les tasques que feia la persona substituïda, 
ja que la seva jornada és més curta, amb la 
conseqüència que, o bé aquestes tasques es queden 
sense fer o bé les ha d’assumir la resta del professorat.  
Finalment, en uns moments en què la pobresa infantil se 
situa en un 25 %, es neguen beques de menjador i de
llibres de text a molts infants, s’institucionalitza la 
carmanyola i es redueixen tant les subvencions a les 
AMPA com els diners per al funcionament dels centres. 
Alhora, s’augmenta el cost del material escolar; es
redueix en un 53% l’aportació de la Generalitat a les 
escoles bressol; es retallen els programes de 
qualificació professional, les escoles de música, els 
serveis educatius i les cuidadores i auxiliars per  a 
l’alumnat amb necessitats educatives especials; 
s’introdueix una taxa per al jovent que vol estudiar FP i 
la Universitat queda cada cop més lluny de la gent amb 
pocs recursos econòmics. 
Cal repetir que totes aquestes mesures, a més de ser 
totalment injustes, no resolen els problemes de l’escola 
sinó que els agreugen. Recauen sobre els sectors més 
desafavorits i no serveixen per sortir de la crisi. El diner 
públic ha de servir per consolidar una educació pública i 
de qualitat i no pas per rescatar els bancs.  

DEMANEM: 
• Que les substitucions siguin nomenades des del 
primer dia. 
• Que es facin contractes per als substituts/es del 
100% de l’horari i del salari. 
• Que es retirin les mesures aplicades els últims anys 
i que es redueixin tant les hores lectives del 
professorat com el nombre d’alumnes per aula. 
• Que es contractin totes les vetlladores i altres 
especialistes per atendre l’alumnat amb dificultats. 
• Que s’augmentin les beques de menjador i de 
transport.  
• Que s’eliminin les taxes a l’FP. 
• Que disminueixi el cost de les matrícules a la 
Universitat, per tal que tothom hi pugui accedir. 

PER LA DIGNITAT I LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) us convoquem a tots i totes a la
MANIFESTACIÓ 
El dissabte, 27 d’octubre, a les 18 hores a la Pl. d’Urquinaona (Barcelona) 

Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)- Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)- Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS)- Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES)- Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC)- Federació d’Ensenyament de CCOO- Federació d’Ensenyament de CGT- Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)- FETE-UGT- Sindicat d’Estudiants (SE)- Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans (SEPC)- USTEC·STEs (IAC)