dimarts, 17 de maig del 2016

Ajuts familiars per a extraescolars


Us informem que l'Ajuntament de Balsareny ha aprovat la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts a famílies, amb infants menors de 16 anys, per dur a terme activitats educatives i extraescolars.

Per a la concessió dels ajuts es tindrà en compte la renda i la situació socio-familiar.

 

Les sol·licituds de subvenció s'hauran de presentar, mitjançant els impresos que trobareu a l'escola Guillem de Balsareny, al Registre General de l'Ajuntament o bé al web municipal balsareny@balsareny.cat , de l' 1 de juny a 1'1 de juliol de 2016.

 

Els documents que cal presentar, juntament amb la sol·licitud, són:

• Fotocòpia del llibre de família

• Justificació dels ingressos familiars

• Justificació d'altres situacions familiars (família nombrosa, disminució, separació...)

 

En cas de qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o bé als Serveis Socials.