dimecres, 3 de setembre del 2014

Informacions d'inici del curs 2014-15


REUNIONS FAMÍLIES CURS
- Ed.Infantil: dilluns 8  de setembre 16h.
- C.Inicial : dimarts 9 setembre a les 17h.
- C.Mitjà : dimarts 7 octubre a 3/4 de 5h.
- C.Superior: dilluns 6 octubre  3/4 de 5h
 

MENJADOR CURS
 
El cost del tiquet es manté al mateix preu que aquest curs: 6,10€. L’empresa “Ca La Gana” servirà el menjar.
La venda de tiquets es continuarà fent a l’escola, els dimarts a les 9h i a ¼ de 5h de la tarda, així com també a La Caixa els dijous al matí.
El dimarts 9 de setembre es farà una primera venda a l’escola de  10h a 2/4 11h.

AJUTS PER ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU
Termini de presentació 30 de setembre. Trobareu tota la informació en el següent enllaç:
Enllaç a la web
 
Requisits econòmics
Els ingressos de la unitat familiar dels alumnes sol·licitants no han de superar els següents llindars de renda familiar:
Famílies d'un membre: 11.937 €
Famílies de dos membres: 19.444 €
Famílies de tres membres: 25.534 €
Famílies de quatre membres: 30.287 €
Famílies de cinc membres: 34.370 €
Famílies de sis membres: 38.313 €
Famílies de set membres: 42.041 €
Famílies de vuit membres: 45.744 €
A partir del vuitè membre s'afegiran 3.672 € per cada nou membre computable de la família.