dilluns, 17 d’octubre del 2011

Estat de comptes Exercici 2010-2011

ENTRADES:
  • LOTERIA 549
  • LLIBRES ESCOLA 6.870
  • CALENDARIS 123
  • SAMARRETES 201
  • FOTO CURS 301
  • QUADERN ESTIU 39
TOTAL ENTRADES: 8.083 €

SORTIDES:
  • FESTA FI CURS -989
  • PDI -2.826
  • VARIS -28


TOTAL SORTIDES: -3.843 €


 TOTAL: 4.240 €