dimarts, 16 de setembre del 2014

Activitats extraescolars curs 2014-15


Les activitats extraescolars previstes per aquest proper curs són les que detallem a continuació.


ANGLÈS: Un espai on els alumnes es familiaritzaran amb l'anglès. L'aprenentatge d'aquesta llengua ha de portar-se a terme de manera natural, és per això que a través de situacions, lectures, vídeos, petites obres de teatre, vocabulari... (entre altres activitats) motivarem a l'estudiant a que dia rere dia pugui assolir els continguts i portar-los a terme durant la classe.
Durant cada un dels trimestres es treballaran els temes següents:

LET'S PLAY: Activitat adreçada als alumnes que vulguin aprendre anglès d'una manera lúdica. Cada dia aprendrem un joc, alguns seran típics anglesos, altres de casa nostra. L'explicació del joc, la història i el desenvolupament del mateix serà en anglès. No cal dir que serà d'allò més divertit.


THEATRE: Activitat adreçada a alumnes que vulguin passar una estona divertida interpretant. Al llarg de cada trimestre es portarà a terme dues obres de teatre en anglès. Una d'elles serà una adaptació d'un conte i l'altre serà una obra escrita per ells. Aquesta activitat pretén fomentar l’autoestima dels alumnes, a perdre la vergonya a parlar davant dels altres companys, a ser creatius, i sobretot a familiaritzar-se amb la fonètica anglesa, adonar-se de l'ús de la llengua anglesa fora de l'àmbit de l'escola i sobretot apropar als alumnes a l'apassionant món del teatre.


LET'S SING: Activitat adreçada a alumnes que vulguin aprendre anglès a través de cançons. Cada mes treballarem una cançó. Cada cançó ens servirà per explicar un tema gramatical (els més grans de l'escola), un vocabulari, uns sons i una fonètica. Cada mes els alumnes s'hauran d'aprendre la cançó, cada trimestre convidarem als pares a una petita cantata, això ens servirà per motivar als infants. Aproparem als alumnes a l'apassionant món de la música i totes les seves vessants.


MULTIESPORTS: L’activitat serveix per iniciar els nens i nenes en diferents esports d’equip amb la finalitat de fer-los gaudir. Consisteix en una activitat sana i divertida en què l'alumne desenvolupa un comportament cooperatiu tant dins com fora del terreny de joc, fomentant el respecte pels altres companys a més d'adquirir un major domini tècnic i tàctic dels diferents esports. La proposta està pensada per ensenyar els valors i els hàbits esportius i saludables, tastant diverses disciplines mitjançant el joc. Els esports que es poden practicar són futbol, bàsquet, atletisme, handbol... Tots adaptats a les diferents edats.


APRENEM JUGANT AMB L’ORDINADOR: Aprenen jugant a conèixer el teclat i moure’s amb facilitat en el món de l’ordinador, a la vegada que fan activitats de lleure.


INFORMÀTICA: Els ordinadors són eines que els vostres estudiants coneixen bé. És per
això que volem donar un valor afegit a aquesta activitat. Volem que es familiaritzin amb programes que per ells poden ser desconeguts (gestors de bases de dades, fulls de càlcul, processadors de textos, retoc fotogràfic, entre d'altres) també volem que coneguin molt bé tots els perills que poden trobar-se a la xarxa, per això serem molt curosos a l'hora d'ensenyar als vostres alumnes com buscar informació a Internet i discriminar aquella informació que no ens interessa, sempre adaptant els continguts a cada nivell i a cada alumne.
 
HORARI MIGDIA de 12h a 13h

ACTIVITATS
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES 
DIJOUS
APRENEM JUGANT AMB L'ORDINADOR
 1er-2on-3er
 
 1er-2on-3er
 
INFORMÀTICA
 
 4rt-5è-6è
 
 4rt-5è-6è
ANGLÈS (SING- PLAY-THEATRE)
 
 1er-2on-3er
 
 1er-2on-3er
ANGLÈS (SING-PLAY-THEATRE)
 4rt-5è-6è
 
 4rt-5è-6è
 
 
 
HORARI TARDA de 16:30h a 17:30h 


ACTIVITATS
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES 
DIJOUS
ANGLÈS (SING-PLAY-THEATRE)
 
   P3-P4-P5
 
   P3-P4-P5
MULTIESPORT
   1er a 6è
 
   P3-P4-P5
 
 

 
Si esteu interessats en alguna, cal que porteu el full d’inscripció a l’escola com a molt tard el dia 26 de setembre, per poder fer els grups.

 

Les activitats començaran el dilluns 29 de setembre 2014.

Als nens i nenes d’Educació Infantil, els passarà a recollir el monitor/a per les classes; la resta aniran directament a l’aula corresponent.

Tots els nens i nenes sortiran per l’entrada principal de l’escola a l'acabar l'activitat.

Preus: mantenim els mateixos preus de l'any passat

  • 1 Hora/setmana 18,00 Euros/mes
  • 2 Hores/setmana 32,00 Euros/mes
  • 3 Hores/setmana 45,00 Euros/mes
  • 4 Hores/setmana 56,00 Euros/mes

Descomptes

  • 10% família nombrosa (en aquest cas cal portar fotocòpia del carnet que ho acrediti)
  • Pels membres de la mateixa família les hores es comptaran conjuntament, amb la reducció detallada anteriorment.

És important fer l’ inscripció a les activitats dins el termini indicat, ja que el funcionament d’aquestes depenen d’un mínim determinat d’alumnes.

L’horari que us proposem pot veure’s modificat depenent de la quantitat de nens i nenes que s’hi apuntin. Si es dóna el cas us informarem abans de començar les activitats.

dilluns, 8 de setembre del 2014

El nou Servei Despertador es fa càrrec dels nens de 8h a 9h del matí

Pensant en les famílies que necessiteu deixar els nens a l'escola més d'hora, des de l'AMPA ens hem mogut per poder oferir-vos enguany un nou servei.
A partir d’aquest curs 2014-2015 es posarà en funcionament el Servei Despertador, amb el que una monitora es podrà fer càrrec dels vostres fills de 8h a 9h del matí.

Aquest servei té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, posant a disposició de les famílies uns professionals responsables dels infants durant el temps previ a l’inici de l’activitat escolar.

Els infants poden aprofitar aquesta estona per esmorzar, si se’l porten de casa.

Se’n podrà gaudir tots els dies del mes o dies puntuals, segons la necessitat de la família.

Horaris i tarifes
L’horari del servei despertador serà de 8:00h a 9:00h. Es podrà entrar a l’escola de 8:00h a 8:30h.
Alumnes fixos: 25€ mensuals
Alumnes esporàdics: 3€ per dia
Es gaudirà d’un 10% de descompte si hi ha dos o més germans inscrits com alumnes fixos.
Per a les famílies que triin l'abonament mensual, el setembre només es paga la meitat (els altres mesos es paga sencer).

Pagament
Els alumnes fixos faran el pagament entre el dia 1 i el 5 de cada mes en el moment de portar a l’alumne.
El pagament dels alumnes esporàdics es realitzarà en el moment de portar l’alumne.

Inscripció

Totes les famílies interessades a fer servir el servei despertador heu d'omplir i signar la butlleta que us hem fet arribar (consulteu el vostre email).
Ompliu-la amb les dades de contacte, i indiqueu si us interessa fer servir el servei com a alumne fix o com a alumne esporàdic.
El document l'heu de fer arribar signat a l'escola.

dimecres, 3 de setembre del 2014

Actualització de dades personals

Per tal de tenir actualitzades les vostres dades personals, heu de notificar a l'escola els canvis de: telèfons, adreça i correu electrònic.
També cal que notifiqueu canvis en el número de compte bancari, pel tal que l’AMPA pugui fer el cobrament de les quotes de material escolar dels vostres fills sense que els rebuts siguin retornats (això suposa una càrrega de comissions que es repercuteix en la vostra quota).

Podeu passar per secretaria per actualitzar les vostres dades entre el 15 i 19 de setembre en horari de dimarts i dijous de 9 a 1h o enviant un correu electrònic a l’adreça a8001583@xtec.cat amb la referència: Secretaria actualització dades.

Secretaria Escola Guillem de Balsareny

Informacions d'inici del curs 2014-15


REUNIONS FAMÍLIES CURS
- Ed.Infantil: dilluns 8  de setembre 16h.
- C.Inicial : dimarts 9 setembre a les 17h.
- C.Mitjà : dimarts 7 octubre a 3/4 de 5h.
- C.Superior: dilluns 6 octubre  3/4 de 5h
 

MENJADOR CURS
 
El cost del tiquet es manté al mateix preu que aquest curs: 6,10€. L’empresa “Ca La Gana” servirà el menjar.
La venda de tiquets es continuarà fent a l’escola, els dimarts a les 9h i a ¼ de 5h de la tarda, així com també a La Caixa els dijous al matí.
El dimarts 9 de setembre es farà una primera venda a l’escola de  10h a 2/4 11h.

AJUTS PER ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU
Termini de presentació 30 de setembre. Trobareu tota la informació en el següent enllaç:
Enllaç a la web
 
Requisits econòmics
Els ingressos de la unitat familiar dels alumnes sol·licitants no han de superar els següents llindars de renda familiar:
Famílies d'un membre: 11.937 €
Famílies de dos membres: 19.444 €
Famílies de tres membres: 25.534 €
Famílies de quatre membres: 30.287 €
Famílies de cinc membres: 34.370 €
Famílies de sis membres: 38.313 €
Famílies de set membres: 42.041 €
Famílies de vuit membres: 45.744 €
A partir del vuitè membre s'afegiran 3.672 € per cada nou membre computable de la família.